Komanda

Uzņēmuma speciālistiem ir atbilstoša profesionāla izglītība un plaša pieredze nekustamo īpašumu sfērā. Projektu vadītāji patstāvīgi izvēlas atrašanās vietas jauno projektu realizācijai. Uzņēmuma arhitekti izstrādā atbilstošus plānojuma risinājumus, profesionāli inženieri un būvnieki realizē būvniecības procesu un darbojas kā ģenerāluzņēmējs savos būvobjektos.

Anda Eņģele
valdes locekle

1992.g. – ūdens apgādes un kanalizācijas inženiera kvalifikācija (Rīgas Tehniskā universitāte)

+371 29424924
Svetlana Matvejeva
nekustamā īpašuma pārdevējs

1992.g. – grāmatveža kvalifikācija specialitātē uzskaite kredītiestādēs (Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums)

1996.g. – profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (Baltijas Krievu institūts)

+371 29102064
Viktors Mihailovs
būvdarba vadītājs (būvprakses sertifikāts Nr.20-3486 ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzībā) un darba aizsardzības speciālists

1974.g. – tehniķa-celtnieka kvalifikācija rūpniecības un civilās celtniecības specialitātē (Rīgas Celtniecības tehnikums)

2014.g. – atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un pareizu ekspluatāciju (Mācību centrs „Liepa”)

m +371 29124027
Sergey Karasev
celtniecības un ēku ekspluatācijas speciālists

1974.g. – tehniķa-celtnieka kvalifikācija ēku tehniskās ekspluatācijas specialitātē (Rīgas Celtniecības tehnikums)

m + 371 25630345
Daina Vīksne
arhitekte (arhitekta prakses sertifikāts Nr.10-0894)

1998.g. – arhitekta-inženiera kvalifikācija (Rīgas Tehniskā universitāte)

+371 67357031
Anna Klementjeva
galvenā grāmatvede

1991.g. – ekonomista kvalifikācija grāmatvedības un saimnieciskas darbības analīzes specialitāte (Latvijas Universitāte)

t +371 67357031
Ludmila Froļcova
biroja administratore

2010.g. – sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte)

2012.g. – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija

t +371 67357031