Iegāde

Mājas iegādes darījums veicams divos posmos: priekšlīguma pirkuma līgumam parakstīšana un pirkuma līguma noslēgšana.

Jautājumu gadījumā,
sazinieties ar mums:
+371 29 10 20 64 +371 29 42 49 24
1
Priekšlīgums pirkuma līgumam

Rokasnaudas summa sastāda līdz 20% no mājas cenas. Noslēdzot Priekšlīgumu Pirkuma līgumam, notiek darījuma pamatnoteikumu saskaņošana.

2
Pirkuma līgums

Atlikusī darījuma summa tiek apmaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma nosacījumiem pēc ēkas nodošana ekspluatācijā. Norēķins tiek veikts ar bankas darījuma konta palīdzību.

Kreditēšana