Iegāde

Dzīvokļa iegādes darījums veicams divos posmos – priekšlīguma pirkuma līgumam parakstīšana un pirkuma līguma noslēgšana.

Jautājumu gadījumā,
sazinieties ar mums:
+371 29 10 20 64 +371 29 42 49 24
1
Priekšlīgums pirkuma līgumam

Noslēdzot Priekšlīgumu Pirkuma līgumam, notiek darījuma pamatnoteikumu saskaņošana un tiek apmaksata rokasnauda 15-20% apmēra no dzīvokļa cenas.

2
Pirkuma līgums

Atlikusī darījuma summa 80-85% apmērā no dzīvokļa cenas tiek apmaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma nosacījumiem pēc ēkas nodošana ekspluatācijā un sadales dzīvokļu īpašumos. Norēķins tiek veikts ar bankas darījuma konta palīdzību.

Kreditēšana
Īpašais piedāvājums: