Atgriezties pie jaunumiem

Mainīts projekta nosaukums un adrese.

Līdz ar zemes vienības adreses maiņu ir mainīts Imantas projekta nosaukums un adrese.
Jaunais projekta nosaukums ir „BITERA 6” un adrese Bitera iela 6, Rīga.
Pamatojums: 2014.gada 6.oktobra Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr.BV-14-796-ls.