Ādaži

Mājas iegādes darījums veicams divos posmos: priekšlīguma pirkuma līgumam parakstīšana un pirkuma līguma noslēgšana.

1
Priekšlīgums pirkuma līgumam
Rokasnaudas summa sastāda līdz 20% no mājas cenas. Noslēdzot Priekšlīgumu Pirkuma līgumam, notiek darījuma pamatnoteikumu saskaņošana.
2
Pirkuma līgums
Atlikusī darījuma summa tiek apmaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma nosacījumiem pēc ēkas nodošana ekspluatācijā. Norēķins tiek veikts ar bankas darījuma konta palīdzību.
Jautājumu gadījumā, sazinieties ar mums: