Anniņmuižas bulv. 11, Rīga

Dzīvokļa iegādes darījums veicams divos posmos – Priekšlīguma pirkuma līgumam parakstīšana un Pirkuma līguma noslēgšana.

1
Priekšlīgums pirkuma līgumam
Noslēdzot Priekšlīgumu Pirkuma līgumam, notiek darījuma pamatnoteikumu saskaņošana un tiek apmaksata rokasnauda 20% apmēra no dzīvokļa cenas.
2
Pirkuma līgums
Atlikusī darījuma summa 80% apmērā no dzīvokļa cenas tiek apmaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma nosacījumiem pēc ēkas nodošana ekspluatācijā un sadales dzīvokļu īpašumos. Norēķins tiek veikts ar bankas darījuma konta palīdzību.
Jautājumu gadījumā, sazinieties ar mums: